Zmluva č. 302/39/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:302/39/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:ŚEVT , a.s. Bratislava, Bratislava, Plynárenská 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:spisové obaly,protokol písomností
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy