Zmluva č. 227/31/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:227/31/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:JOLUX - Jozef Gyulai, Bratislava, Podkolibská 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:gauč kožený, kreslo kožené
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 619,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 619,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy