Zmluva č. 222/300/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:222/300/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:RDNr.Zdenko Červenák.C-Consulting, Bratislava, Hanulova 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Chemikálie
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 922,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 922,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy