Zmluva č. 1/2009/LMU/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2009/LMU/2009
Dodávateľ:Agroekochem s r.o., Jasenov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka tovaru:Priemyselných hnojív
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič

Prílohy