Zmluva č. 119/443/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:119/443/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:Stanislav Tančák-ASTA, Košice, Slovenská 93
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka a montáž klimatizovaných zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 370,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 370,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy