Zmluva č. 116/28/8/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:116/28/8/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:IVRO .Spol. s.r.o., Bratislava, Vlčková 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka a montáž kancelárskeho nábytku
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 291,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 291,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy