Zmluva č. 3/2008/KLUPO/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2008/KLUPO/2008
Dodávateľ:Milenium Trade Group, s.r.o., Spišská Teplica, Obrancov mieru 358
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie hygienických a čistiacich služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy