Zmluva č. 334/2009/EO/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:334/2009/EO/2009
Dodávateľ:Obvodný úrad Prešov, Prešov, Nám. mieru č.3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov - garáže
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy