Zmluva č. 14/SSE/2010/UKSUP/BA/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/SSE/2010/UKSUP/BA/2010
Dodávateľ:SSE, Źilina, Republiky 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o dobávke a distribúcii elektriny
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223

Prílohy