Zmluva č. 48/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:48/2009/2009
Dodávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov v Prešove
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 520,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 520,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 652,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy