Zmluva č. 2/2009/8/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2009/8/2009
Dodávateľ:Krajský pozemkový úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 042,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 042,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:904,20
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy