Zmluva č. 604/550/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:604/550/2008
Dodávateľ:Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:a) implementovanie IS INFOREG v prostredí MVRR pre skúšobnú prevádzku b) aktualizáciu dátového skladu pre IS INFOREG c) podporu používateľov IS INFOREG d) inováciu, správu a údržbu programového vybavenia IS INFOREG e) dopracovanie modulu „Energetická c
Zmluvne dohodnutá čiastka:96 210,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:96 210,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:13 300,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MHV SR

Prílohy