Zmluva č. 3/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2007/2007
Dodávateľ:Krajský pozemkový úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička kancelárie č.4 o výmere 23,2 m2 a príslušných spoločných priestorov na prízemí administratívnej budovy
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 775,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 775,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:284,14
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy