Zmluva č. 1/2010/KLUPO/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2010/KLUPO/2010
Dodávateľ:LE CHÉQUE DÉJEUNER, s.r.o., Bratislava, Tomášikova 23/D
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vydanie jedálnych kupónov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy