Zmluva č. 125/35/2007/2007/VUPOP/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:125/35/2007/2007/VUPOP/2007
Dodávateľ:AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie a nainštalovanie spektrofotometra
Zmluvne dohodnutá čiastka:65 462,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:65 462,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova

Prílohy