Zmluva č. R-111-14/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-111-14/1996
Dodávateľ:Geoplán Ing. Juraj Pivka, Banská Bystrica, Partizánska cesta 94
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Martin
Zmluvne dohodnutá čiastka:55 566,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:178 435,59
Celková dohodnutá čiastka:234 002,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy