Zmluva č. 143/1/2009/TT-BA/2009/ARVI NR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:143/1/2009/TT-BA/2009/ARVI NR/2009
Dodávateľ:Regionálna rozvojová agentúra Senica, Senica, Námestie oslobodenia
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
Zmluvne dohodnutá čiastka:182 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:182 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická

Prílohy