Zmluva č. 1/09004/2009/ZAV/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/09004/2009/ZAV/2009
Dodávateľ:Stapring , a.s., Nitra, Piaristická 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výstavba tribúny závodiska Bratislava.
Zmluvne dohodnutá čiastka:89 131,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:196 695,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Závodisko, š.p., Bratislava, Starohájska 29

Prílohy