Zmluva č. 140/NR00142/2008/ARVI NR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:140/NR00142/2008/ARVI NR/2008
Dodávateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava, Dobrovičova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava zmluvných podmienok práv a povinností
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 398 754,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 398 754,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická

Prílohy