Zmluva č. 1116/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1116/06/2006
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie a vypracovanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jablonov
Zmluvne dohodnutá čiastka:823 040,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:823 040,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12