Zmluva č. RO_5/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RO_5/2007/2007
Dodávateľ:IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Právo na používanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:966,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:966,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy