Zmluva č. R-109-15/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-109-15/1996
Dodávateľ:Geoplán Ing. Juraj Pivka, Banská Bystrica, Partizánska cesta 94
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Turčianska Štiavnička
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 528,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:30 964,02
Celková dohodnutá čiastka:57 492,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 902,21
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy