Zmluva č. HP/LUPO 04/73/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:HP/LUPO 04/73/2004
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava, Galvaniho 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpa hardvéru a poskytnutie nevýhradného práva užívať softvér
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 699,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 699,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy