Zmluva č. 9/24/2009/2009/TSUP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/24/2009/2009/TSUP/2009
Dodávateľ:ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačno- technické zabezpečenie informačných seminárov
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 144,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 144,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326

Prílohy