Zmluva č. 72/2010-240-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:72/2010-240-Z/2009
Dodávateľ:INTANA, s.r.o., Skalica, Pod Hájkom 1441/3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Hydroregulácia a rekonštrukciaa kotla UK na budove Ministerstva pôdohospodárstva Krížna 52, Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:141 431,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:141 431,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy