Zmluva č. 6/4/2009/2009/TSUP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/4/2009/2009/TSUP/2009
Dodávateľ:ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Publicita projektu
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 664,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 664,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326

Prílohy