Zmluva č. 94/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:94/2006
Dodávateľ:Ing. Milan Kabáň, Geometra Žilina, Bytča, Javorová 1010/5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lietavská Svinná
Zmluvne dohodnutá čiastka:31 600,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:31 600,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy