Zmluva č. 439/2/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:439/2/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:MIVA plus spol s.r.o., Košice, Letná 45
Predmet zmluvy - názov zmluvy:rekonštrukcia a stavebné úpravy UKSUP Košice
Zmluvne dohodnutá čiastka:155 833,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:155 833,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy