Zmluva č. 63/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:63/2008
Dodávateľ:PIPS s.r.o., Žilina, Legionárska 23
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Pšurnovice
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 401,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 401,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 178,57
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy