Zmluva č. 61/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/2008
Dodávateľ:PIPS s.r.o., Žilina, Legionárska 23
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Setechov
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 679,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 679,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 937,30
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy