Zmluva č. 367/2009-950-K/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:367/2009-950-K/2009
Dodávateľ:Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:181 606,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:181 606,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy