Zmluva č. 25/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2006/2006
Dodávateľ:Marek Stecker - RTS, Nitra, Schurmanova 25/7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 674,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 674,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy