Zmluva č. 53/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:53/2008
Dodávateľ:Jozef Dibdiak - SKIJUD, Dolný Kubín, Obrancov mieru 1774/12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľký Bysterec
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 044,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 044,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 636,44
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy