Zmluva č. 1/2008/KLU ZA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008/KLU ZA/2007
Dodávateľ:Tatiana Branická, Dolný Kubín, Bysterecká 2063/29
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Príprava zásielok pre podanie,vedenie evidencie v súlade s registratúrou pre OLU DK.
Zmluvne dohodnutá čiastka:63,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:63,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17

Prílohy