Zmluva č. 1/2007/KLU TT/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2007/KLU TT/2007
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 180,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 180,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Trnave., Trnava, Dolné Bašty 2

Prílohy