Zmluva č. 1/2006/KLU TT/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2006/KLU TT/2006
Dodávateľ:Ing. Ivan Greguš-LH Projekt, Piešťany, 8 Mája 4387/15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:89 553,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:89 553,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Trnave., Trnava, Dolné Bašty 2

Prílohy