Zmluva č. 4/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2008
Dodávateľ:Ing. Milan Kabáň, Geometra Žilina, Bytča, Javorová 1010/5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Hvozdnica
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 575,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 575,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 715,13
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy