Zmluva č. 16/2009-210-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2009-210-Z/2009
Dodávateľ:MEDFIN, PZS, a.s., Bratislava, Ružová dolina 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Záväzok PZS zabezpečiť vykonávanie preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy