Zmluva č. 14/2008VR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2008VR/2008
Dodávateľ:ALCHEM spol s.r.o., Senica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:chemické prípravky
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 640,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 640,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy