Zmluva č. 13/2008Bahon/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2008Bahon/2008
Dodávateľ:Stanislav Morávek - LINGER, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Klínové remene na kombajn
Zmluvne dohodnutá čiastka:299,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:299,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy