Zmluva č. 13/08/Z/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/08/Z/2008
Dodávateľ:Ján Machník, Energetik, OBP a PO, Pohronský Ruskov, Mikulska 40
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka hasiacich prístrojov - 3 ks
Zmluvne dohodnutá čiastka:201,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:201,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy