Zmluva č. 133/19/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:133/19/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:R.A.T., a.s., Košice , Tolstého 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:rekonštrukčné práce
Zmluvne dohodnutá čiastka:111 857,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:111 857,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy