Zmluva č. 132/020/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:132/020/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:RS-PROJEKT, Budimír, Budimír 278
Predmet zmluvy - názov zmluvy:projekt rekonštrukcie rozvodov budovy UKSUP Košice
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 087,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 087,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy