Zmluva č. 11/OKO/2010/UKSUP/BA/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/OKO/2010/UKSUP/BA/2010
Dodávateľ:OKOnet a.s., Bratislava, Vajnorská 135
Predmet zmluvy - názov zmluvy:techn.-porad.služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy