Zmluva č. 11/2008/MPRVSR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2008/MPRVSR/2008
Dodávateľ:UNITRUMPH-SECURITY s.r.o., Bratislava, Trnavská cesta 33/C
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie nepretržitej strážnej služby v budove,nádvorí a vnútorných priestorov ústredného orgánu štátnej správy SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:181 186,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:181 186,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy