Zmluva č. 30/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30/1998
Dodávateľ:Ing. Ján Lapin, Geodetické a kartografické práce, Žilina, Kuzmányho 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Žilina
Zmluvne dohodnutá čiastka:96 635,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:166 818,52
Celková dohodnutá čiastka:263 454,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy