Zmluva č. 380/2007-3100-2030/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:380/2007-3100-2030/2007
Dodávateľ:Colormetal s.r.o, Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 431,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 431,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy