Zmluva č. 22/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22/1998
Dodávateľ:Ing. Ivan Vrlík, Projektová a inžinierska kancelária, Liptovský Hrádok, Prekážka 726/25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Priekopa
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 286,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:93 729,82
Celková dohodnutá čiastka:120 016,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:24 003,22
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy