Zmluva č. 68/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:68/2006
Dodávateľ:GAMO a.s., B. Bystrica, Kyjevské nám.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka CISCO Catalyst
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 254,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 254,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy