Zmluva č. 49/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:49/2002
Dodávateľ:Datalan a.s., Bratislava, Galvaniho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 922,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 922,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy